PDF dokumentOdluka o visini paušalnog poreza na dohodak za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu