PDF dokumentOdluka o zabrani napuštanja prebivališta