PDF dokumentOdluka sa Koordinacije Gradonačelnika i Općinskih načelnika