PDF dokumentOglas za prijam u službu na određeno vrijeme – komunalni redar

PDF dokumentUpute kandidatima na oglasu za prijam u službu – komunalni redar

PDF dokumentIzjava o prihvaćanju javne objave osobnih podataka oglas – prijam u službu na određeno vrijeme