PDF dokumentOglas prijam u službu na određeno vrijeme – referent za komunalnu naknadu spomeničku rentu i javne površine – referent za računovodstvene poslove te razrez i naplatu općinshih poreza

PDF dokumentUpute kandidatima na oglasu za prijam u službu – referent za komunalnu naknadu spomeničku rentu i javne površine

PDF dokument20190829 – Izjava o prihvaćanju javne objave osobnih podataka oglas – prijam u službu na određeno vrijeme