PDF dokumentPlan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara – požarna sezona 2019