PDF dokumentPlan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata u 2020. godini