PDF dokumentPolugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2016 – Bilješke