PDF dokumentPonovljeni javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Baška