PDF dokumentPravilnik o financiranju javnih potreba