PDF dokumentPravovaljana kandidacijska lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Baška