PDF dokumentPregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvrsenja u 2011.