PDF dokumentOglas prijam u službu na određeno vrijeme – Komunalni redar referent za komunalnu naknadu

PDF dokumentUpute kandidatima na oglasu za prijam u službu – Komunalni redar referent za komunalnu naknadu

Word dokument

Izjava o prihvaćanju javne objave osobnih podataka, natječaj

Word dokumentIzjava o prihvaćanju javne objave osobnih podataka, oglas – prijam u službu na određeno vrijeme