PDF dokumentPolugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2015. godinu – Bilješke Prijedlog plugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Baška za razdoblje od 01.01.2015. do 30.06.2015. godine

PDF dokumentPolugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2015. godinu – Bilješke