PDF dokumentProračun Općine Baška za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu