PDF dokumentProračun Općine Baška za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu