PDF dokumentProračun Općine Baška za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. godinu