PDF dokumentProračun Općine Baška za 2020. godinu – vodič za građane