PDF dokumentProračun za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu

PDF dokumentOdluka o izvršavanju Proračuna za 2020. godinu

PDF dokumentBilješke uz Proračun za 2020. godinu