PDF dokumentProstorni plan uređenja Općine Baška – Odredbe za provedbu (pročišćeni tekst)