PDF dokumentRegistar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2012. godini – Ažurirano