PDF dokumentRješenje o imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora Baška, Batomalj, Draga Bašćanska i Jurandvor