PDF dokumentRješenje o određivanju biračkih mjesta za izbore članova vijeća mjesnih odbora Baška, Batomalj, Draga Bašćanska i Jurandvor