PDF dokumentSavjetovanje s javnošću – Proračun Općine Baška za 2017. godinu

PDF dokumentNacrt prijedloga Proračuna za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu

PDF dokumentObrazloženje – Nacrt prijedloga Proračuna Općine Baška za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu

PDF dokumentPrijedlog odluke o izvršavanju Proračuna za 2017. godinu

Word dokumentObrazac – Sudjelovanje u savjetovanju s javnošću – Proračun za 2017.