PDF dokumentSavjetovanje s javnošću – Proračun Općine Baška za 2018. godinu

PDF dokumentSavjetovanje s javnošću – Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Baška za 2018. godinu

PDF dokumentObrazac – Sudjelovanje u savjetovanju s javnošću – Odluka o izvršavanju Proračuna za 2018. godinu

PDF dokumentObrazac – Sudjelovanje u savjetovanju s javnošću – Proračun za 2018. godinu