PDF dokument

Savjetovanje s javnošću – Proračun Općine Baška za 2020. godinu

PDF dokument

Prijedlog Proračuna Općine Baška za 2020.

Excel dokumentNacrt prijedloga Proračuna za 2020. s projekcijom za 2021. i 2022

Word dokumentObrazac – Sudjelovanje u savjetovanju s javnošću – Proračun za 2020