PDF dokumentZaključak o utvrđivaniu bodovne liste i odabiru korisnika subvenciie