PDF dokumentZapisnik – 1. sastanka Kolegija načelnika – 8.6. i 9.6.2017. godine