PDF dokumentZapisnik – 12. sastanka Kabineta načelnika – 3.4.2018. godine