PDF dokumentZapisnik – 14. sastanka Kabineta načelnika – 17.4.2018. godine