PDF dokumentZapisnik – 16. sastanka Kabineta načelnika – 22.5.2018. godine