PDF dokumentZapisnik – 17. sastanka Kabineta načelnika – 29.5.2018. godine