PDF dokumentZapisnik – 19. sastanka Kabineta načelnika – 26.6.2018. godine