PDF dokumentZapisnik – 2. sastanka Kolegija načelnika – 27.6.2017. godine