PDF dokumentZapisnik – 20. sastanka Kabineta načelnika – 3.7.2018. godine