PDF dokumentZapisnik – 21. sastanka Kabineta načelnika – 10.7.2018. godine