PDF dokumentZapisnik – 22. sastanka Kabineta načelnika – 2.8.2018. godine