PDF dokumentZapisnik – 23. sastanka Kabineta načelnika – 7.8.2018. godine