PDF dokumentZapisnik – 24. sastanka Kabineta načelnika – 16.8.2018. godine