PDF dokumentZapisnik – 25. sastanka Kabineta načelnika – 28.8.2018. godine