PDF dokumentZapisnik – 3. sastanka Kolegija načelnika – 5.7.2017. godine