PDF dokumentZapisnik – 31. sastanka Kabineta načelnika – 6.11.2018. godine