PDF dokumentZapisnik – 32. sastanka Kabineta načelnika – 14.11.2018. godine