PDF dokumentZapisnik – 33. sastanka Kabineta načelnika – 20.11.2018. godine