PDF dokumentZapisnik – 34. sastanka Kabineta načelnika – 4.12.2018. godine