PDF dokumentZapisnik – 35. sastanka Kabineta načelnika – 11.12.2018. godine