PDF dokumentZapisnik – 4. sastanka Kolegija načelnika – 18.7.2017. godine