PDF dokumentZapisnik – 5. sastanka Kabineta načelnika – 23.1.2018. godine