PDF dokumentZapisnik – 5. sastanka Kolegija načelnika – 1.8.2017. godine