PDF dokumentZapisnik – 6. sastanka Kolegija načelnika – 9.8.2017. godine